BIBLIOTEKA W ODDZIALE PTTK W MIKOŁOWIE

 

Oddziałowa Biblioteka od 1998 roku gromadzi i nieodpłatnie udostępnia zainteresowanym z całego regionu swoje zbiory książkowe, kartograficzne i archiwalne, dotyczące historii, przyrody i atrakcji turystycznych województwa śląskiego, kraju i zagranicy.

ZBIORY:

Aktualnie w zbiorach biblioteki znajduje się ponad 450 zinwentaryzowanych woluminów.

W Bibliotece zgromadzono następujące publikacje:

  • przewodniki turystyczne o Polsce i innych krajach,
  • opracowania metodyczne i szkoleniowe dotyczące turystyki i krajoznawstwa, przewodnictwa i pilotażu.