Spis rajdów kolarskich organizownych przez oddział PTTK:

            
1. Witamy Nowy Rok na Rowerze - 01.01.2018 r. - Meta: Gostyń - Pomnik godz. 13:00
2. Rajd Rowerowy Powiatu Mikołowskiego
3. Rajd Kolarski Szlakami Obrońców ¦l±ska z met± pod pomnikiem w Gostyni
4. Rajd Rowerowy - SZUM GUM