INFORMACJE KOŁA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH I TERENOWYCH

 

AKTUALNOŚCI

 

REGULAMIN
PLAKAT PDF

Dzięki uprzejmości naszego kol. Karola Lipowczana, który przez długie lata pracował w Rozgłośni Regionalnej PR K-ce mieliśmy okazję w dniu 5 kwietnia tegoż roku (2017) zwiedzić siedzibę Rozgłośni. Fotorelacja autorstwa Mariusz Dmetrecki – dziękujemy! Galeria - Zebranie

5 kwietnia 2017 roku, korzystając z uprzejmości kol. Karola Lipowczana przewodnicy naszego Koła (i nie tylko) mieli okazję podczas comiesięcznego, tym razem wyjazdowego zebrania do zwiedzenia siedziby Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach oraz znajdującego się tam bogatego zbioru eksponatów historycznych. Foto - MDm Galeria - Eksponaty


Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

W dniu 07.12.2016r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Tadeusza Apollo przy Oddziale PTTK w Mikołowie. Zebranie przebiegło zgodnie z założonym porządkiem obrad i po odczytaniu sprawozdań z mijającej kadencji ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzieliło im absolutorium. Zebranie w głosowaniu wybrało nowy Zarząd Koła i nową Komisję Rewizyjną w składach:

ZARZĄD KOŁA:

- Prezes - Wiesław Malarz

- Vice prezes - Mariusz Dmetrecki

- Sekretarz - Jan Łukaszczyk

- Skarbnik - Lucjan Smolorz

KOMISJA REWIZYJNA:

- Przewodniczący - Adrian Jendrysko

- Członek - Werner Paroth

- Członek - Gabriel Sorka

- Członek - Józef Świerad

 

  Więcej informacji środowiskowych na stronie Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego: www.przewodnicy.beskidy.pl w zakładce Samorząd Przewodników woj. śląskiego.

 

Wiesław Malarz