Młodzieżowy Rajd Górski O/PTTKMłodzieżowy Rajd Górski (dla wszystkich typów szkół): 13.05.2017 r. - Beskid Śląski - Jaworzynka - Ośrodek JANORegulamin Rajdu - 2017

Impreza dedykowana jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego. Nauczyciele prowadzą grupy do miejsca docelowego (Meta Rajdu) wyznaczonymi szlakami. Na mecie uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, okolicznościową pieczątkę i ciepły posiłek. Po zejściu wszystkich grup organizowane są także konkursy sprawnościowe oraz wiedzy turystycznej o regionie. Na zakończenie imprezy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach przyznawane są nagrody oraz puchar dla najliczniejszej grupy.