Młodzieżowy Rajd Górski O/PTTKMłodzieżowy Rajd Górski (dla wszystkich typów szkół): Beskid Żywiecki - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rycerce - Kolonii - 12.05.2018 r.Regulamin Rajdu - 2018

Impreza dedykowana jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego. Nauczyciele prowadzą grupy do miejsca docelowego (Meta Rajdu) wyznaczonymi szlakami. Na mecie uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy, okolicznościową pieczątkę i ciepły posiłek. Po zejściu wszystkich grup organizowane są także konkursy sprawnościowe oraz wiedzy turystycznej o regionie. Na zakończenie imprezy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach przyznawane są nagrody oraz puchar dla najliczniejszej grupy.