Oddziałowy Rajd Górski O/PTTKXXXIX Rajd Górski O/PTTK w Mikołowie: Beskid Żywiecki - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy Nickulinie - 22.09.2018 r.Regulamin Rajdu - 2018

Celem rajdu jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej. Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej. Doskonalenie umiejętności uprawiania pieszej turystyki górskiej oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Drużyny po zejściu ze szlaków górskich biorą udział w konkursach zręcznościowych. Każdy z uczestników otrzymaje posiłek, pamiątkową plakietkę rajdową oraz może skorzystać z pieczątki okolicznościowej. Każdej z uczestniczących drużyn wręczane są dyplomy za udział w Rajdzie, a najliczniejszej honoruje się pucharem.