Oddziałowy Rajd Górski O/PTTKXXXVIII Rajd Górski O/PTTK w Mikołowie: 16.09.2017 r. - Beskid Śląski - Chata na GroniuRegulamin Rajdu - 2017

Celem rajdu jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej. Zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej. Doskonalenie umiejętności uprawiania pieszej turystyki górskiej oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Drużyny po zejściu ze szlaków górskich biorą udział w konkursach zręcznościowych. Każdy z uczestników otrzymaje posiłek, pamiątkową plakietkę rajdową oraz może skorzystać z pieczątki okolicznościowej. Każdej z uczestniczących drużyn wręczane są dyplomy za udział w Rajdzie, a najliczniejszej honoruje się pucharem.