Rajd Rowerowy Powiatu MikołowskiegoXVIII Rajd Rowerowy Powiatu Mikołowskiego: 27.05.2017 r. - Mikołów - Ornontowice - Park MiejskiRegulamin Rajdu - 2017

W rajdzie mogą uczestniczyć koła i kluby PTTK, drużyny szkolne i harcerskie (pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej), młodzież, rodziny oraz turyści indywidualni. Celem rajdu jest popularyzacja turystyki kolarskiej, krajoznawstwa, poznanie Powiatu Mikołowskiego i szlaków turystycznych, zdobywanie Odznaki Krajoznawczej „Turysta Powiatu Mikołowskiego”. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkową naklejkę rajdową, natomiast najliczniejsza drużyny szkolnej i najliczniejszy klubu rowerowy otrzymuje puchar.