Rajd Rowerowy Powiatu MikołowskiegoXIX Rajd Rowerowy Powiatu Mikołowskiego: Mokre - 09.06.2018 r.Regulamin Rajdu - 2018

W rajdzie mogą uczestniczyć koła i kluby PTTK, drużyny szkolne i harcerskie (pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej), młodzież, rodziny oraz turyści indywidualni. Celem rajdu jest popularyzacja turystyki kolarskiej, krajoznawstwa, poznanie Powiatu Mikołowskiego i szlaków turystycznych, zdobywanie Odznaki Krajoznawczej „Turysta Powiatu Mikołowskiego”. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkową naklejkę rajdową, natomiast najliczniejsza drużyny szkolnej i najliczniejszy klubu rowerowy otrzymuje puchar.