Sąd koleżeński

1. Teresa Kalinka – Przewodniczący
2. Krystian Ksiondz – Członek
3. Dudek Irena – Członek
4. Gabriel Sroka – Członek
5. Tadeusz Rygulski – Członek

(Next Post) »


| © 2019: PTTK Mikołów |