Władze Oddziału wybrane na kadencję 2017-2021.


Zarząd Oddziału

1

Jakub Żur

Prezes

2

Krzysztof Adler

Wiceprezes

3

Wiesław Malarz

Wiceprezes

4

Jerzy Dudek

Skarbnik

5

Agnieszka Jaromin

Sekretarz

6

Mariusz Wierzgoń

Członek

7

Andrzej Rygulski

Członek

8

Adam Jaromin

Członek

9

Grzegorz Twardoch

Członek


Komisja Rewizyjna

1

Czesław Wyrobek

Przewodniczący

2

Eugenia Duda

Zastępca Przewodniczącego

3

Magdalena Wywioł

Sekretarz

4

Alojzy Sobczak

Członek

5

Krzysztof Skupnik

Członek


Sąd Koleżeński

1

Teresa Kalinka

Przewodniczący

2

Krystian Ksiondz

Członek

3

Dudek Irena

Członek

4

Gabriel Sroka

Członek

5

Tadeusz Rygulski

Członek