Jeśli chcesz zostać członkiem PTTK powinieneś:

 1. zgłosić się do siedziby naszego oddziału na ul. Krakowską 2,

 2. wypełnić deklarację członkowską. Delaracja do wypełnienia dostępna po kliknięciu: KLIK !

  Wymagane dane to: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr PESEL,

 3. dołączyć 2 zdjęcia o wymiarach 3x4 cm.,

 4. opłacić wpisowe w kwocie:

  • 15 zł - dla osób opłacających składkę normalną (kwota zawiera opłatę za legitymację),

  • 8 zł - dla osób opłacających składkę ulgową (kwota zawiera opłatę za legitymację),

 1. opłacić roczną składkę członkowską:

  • 55 zł - składka normalna,

  • 30 zł - składka ulgowa.

  • 25 zł - składka ulgowa młodzieżowa.

Dokumenty możesz złożyć w biurze PTTK od pn-pt. od 9-17 i od razu otrzymasz legitymację.

Uprawnieni do opłacania składki ulgowej są:

 1. opiekunowie szkolnych koł PTTK (SKKT-PTTK),

 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

 3. młodzież szkolna i akademicka do ukończenia 26 roku życia,

 4. żołnierze niezawodowi,

 5. emeryci, renciści i inwalidzi,

 6. bezrobotni.

Zwolnieni z opłacenia składki są:

 1. Członkowie Honorowi PTTK,

 2. dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.


Informacje o ubezpieczeniu członków w PTTK