Złaz Górski Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego

XX Złaz Górski Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego: Beskid Śląski - Schronisko Dębowiec w Bielsku- Białej - 28.09.2018 r.

Regulamin Rajdu - 2018

W złazie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu mikołowskiego. Celem złazu jest propagowanie turystyki górskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży, poznanie piękna Beskidów oraz ich walorów turystycznych i krajoznawczych oraz zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej. Organizatorzy zapewniają: wyżywienie na mecie złazu, przejazd autokarem, opiekę przewodnika na trasie, metalowy znaczek, odcisk pieczęci okolicznościowej. Uczestnicy biorą udział w konkursach na mecie, premiowanych nagrodami.