Złaz Górski Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego

XIX Złaz Górski Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego: 29.09.2017 r. - Beskid Żywiecki - Węgierska Górka OWR „JAZ” nad Sołą

Regulamin Rajdu - 2017

W złazie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu mikołowskiego. Celem złazu jest propagowanie turystyki górskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży, poznanie piękna Beskidów oraz ich walorów turystycznych i krajoznawczych oraz zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej. Organizatorzy zapewniają: wyżywienie na mecie złazu, przejazd autokarem, opiekę przewodnika na trasie, metalowy znaczek, odcisk pieczęci okolicznościowej. Uczestnicy biorą udział w konkursach na mecie, premiowanych nagrodami.