Ubezpieczenie dla członków PTTK

Przypominamy, że wszyscy członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską, objęci są ubezpieczeniem NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są:

1. następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;

2. koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

 

Więcej informacji na powyższy temat na naszej stronie w zakładce „Ubezpieczenie PTTK”


| © 2023: PTTK Mikołów |