Koło przewodników

INFORMACJE KOŁA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH I TERENOWYCH
 

AKTUALNOŚCI
 

 


Dzięki uprzejmości naszego kol. Karola Lipowczana, który przez długie lata pracował w Rozgłośni Regionalnej PR K-ce mieliśmy okazję w dniu 5 kwietnia tegoż roku (2017) zwiedzić siedzibę Rozgłośni. Fotorelacja autorstwa Mariusz Dmetrecki – dziękujemy! Galeria – Zebranie

5 kwietnia 2017 roku, korzystając z uprzejmości kol. Karola Lipowczana przewodnicy naszego Koła (i nie tylko) mieli okazję podczas comiesięcznego, tym razem wyjazdowego zebrania do zwiedzenia siedziby Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach oraz znajdującego się tam bogatego zbioru eksponatów historycznych. Foto – MDm Galeria – EksponatyWalne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

W dniu 07.12.2016r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Tadeusza Apollo przy Oddziale PTTK w Mikołowie. Zebranie przebiegło zgodnie z założonym porządkiem obrad i po odczytaniu sprawozdań z mijającej kadencji ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej udzieliło im absolutorium. Zebranie w głosowaniu wybrało nowy Zarząd Koła i nową Komisję Rewizyjną w składach:

ZARZĄD KOŁA:

– Prezes – Wiesław Malarz

– Vice prezes – Mariusz Dmetrecki

– Sekretarz – Jan Łukaszczyk

– Skarbnik – Lucjan Smolorz

KOMISJA REWIZYJNA:

– Przewodniczący – Adrian Jendrysko

– Członek – Gabriel Sorka

– Członek – Józef Świerad

 

Więcej informacji środowiskowych na stronie Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK województwa śląskiego: www.przewodnicy.beskidy.pl w zakładce Samorząd Przewodników woj. śląskiego.

 

Wiesław Malarz

 

| © 2023: PTTK Mikołów |