Koło terenowe

INFORMACJE KOŁA TERENOWEGO
  24.09.2019 r.

Plan imprez na rok 2019 Koła Terenowego PTTK O/Mikołów:

Informacje i zapisy u Prezes Koła – kol. B. Jaromin 604-917-238.


26.01.2017 r.

NOWE WŁADZE NA KADENCJĘ 2016 do 2020 r. KOŁA TERENOWEGO:

ZARZĄD KOŁA

– Prezes – Bożena Jaromin

– Vice prezes – Wiesław Malarz

– Sekretarz – Aniela Gałeczka

– Skarbnik – Eugenia Duda

– Członek – Ewa Busz

Delegaci na Zjazd Oddziału PTTK w Mikołowie

1. Dmetrecki Mariusz

2. Duda Eugenia

3. Dudek Jerzy

4. Jaromin Adam

5. Malarz Wiesław

6. Sobczak Alojzy

7. Wyrobek Czesław

Ustępujący Zarząd Koła Terenowego proponuje program działania na następną kadencję – lata 2016 -2020:

1. Kontynuować tradycję organizowania imprez turystycznych dla członków Koła i sympatyków takich jak:

– rozpoczęcie sezonu turystycznego w górach,

– „Śledź”,

– „Andrzejki”,

– wycieczki jednodniowe,

– wycieczki kilkudniowe.

2. Czwartkowe spotkania Zarządu i Członków Koła w siedzibie Odziału: 2-gi czwartek miesiąca godz. 16:00.

 

| © 2019: PTTK Mikołów |