Komisje i koła

Oddziałowe komisje i koła

1. Komisja Turystyki Górskiej,

2. Koło Terenowe,

3. Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych,

4. Zakładowe Koło PTTK przy KWK Bolesław Śmiały,

Komisja Turystyki Górskiej

4-go stycznia 1977r., działający przy mikołowskim oddziale PTTK przodownicy GOT powołali do życia Oddziałową Komisję Turystyki Górskiej. Od tej pory KTG nieustannie wspomaga działalność Zarządu Oddziału w zakresie organizowania i propagowania turystyki górskiej. Cykliczną imprezą organizowaną przez KTG nieprzerwanie od początku jej istnienia jest Oddziałowy Rajd Górski. Co roku członkowie KTG biorą także udział w organizacji pozostałych oddziałowych imprez turystyki kwalifikowanej. Komisja organizuje lub współorganizuje także odbywające się w siedzibie Oddziału spotkania miłośników gór. Spotkania te połączone są z prelekcjami i pokazami przezroczy z górskich wypraw.

TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY GOT – WERYFIKACJA GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK (GOT PTTK) W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZ. 16:00-17:00 W ODDZIALE PTTK.

Koło Terenowe

Koło powstało w 1992r. w celu zrzeszenia członków rozwiązujących się kół zakładowych. Było pierwszym kołem tego typu w mikołowskim oddziale PTTK. Prezesem od początku istnienia koła jest Bożena Jaromin – przewodnik beskidzki i terenowy. Obecnie koło liczy 46 członków i zrzesza turystów w różnym wieku – od 5 do 80 lat. Nasze comiesięczne wycieczki są dostosowane do różnych grup wiekowych i kondycji turystów. Zapraszamy na nie nie tylko członków, ale i sympatyków naszego koła.

Zakładowe Koło PTTK przy KWK Bolesław Śmiały

Zostało założone w 1961 roku. Jest jedynym zakładowym kołem PTTK w powiecie mikołowskim. Obecnie liczy około 80 członków. Koło organizuje wycieczki górskie i krajoznawcze, rajdy rowerowe, spotkania o tematyce podróżniczej. Zrzesza miłośników wędrówek górskich, podróżników i pasjonatów turystyki rowerowej. Członkowie koła biorą udział w wyprawach górskich, rajdach rowerowych i podróżach po wielu krajach świata. Sztandarową imprezą organizowaną przez koło jest nocny rajd „Wschód Słońca na Babiej Górze”. Odbywa się on corocznie w ostatniej dekadzie czerwca.

kontakt: poczta@kwk.mikolow.pttk.pl

Strona Koła: www.kwk.mikolow.pttk.pl

| © 2024: PTTK Mikołów |