Członek honorowy

Członek Honorowy PTTK w naszym Oddziale.

Kolega Wacław Jan Ciupidro

Urodził się 6 listopada 1932 r. w Przemykowie, województwo małopolskie,a od 1953r. mieszkał w Mikołowie. Zdobył wykształcenie wyższe techniczne na Politechnice Śląskiej. Pracę zawodową podjął w 1953 r. w Zakładach Mechanicznych Górnictwa i Energetyki „Wiromet” w Mikołowie, przechodząc kolejne stopnie awansu zawodowego, a przez ostatnie 16 lat pracy był naczelnym inżynierem I-szym zastępcą dyrektora zakładu. Od 1991 jest na emeryturze.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego wstąpił w 1957 r. Przez ponad pół wieku pełnił wiele funkcji społecznych na różnych szczeblach organizacyjnych. Od 1989 r. Był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Mikołowie, a w latach 1991- 2005 jego prezesem. Na Zjeździe Oddziału w 2005r. otrzymał godność Honorowego Prezesa Oddziału. W Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach od 1994 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu, a od 2002 r. do nadal prezesa Zarządu Fundacji. Jest przodownikiem turystyki kolarskiej i pieszej.

Bezcenny jest jego wkład w organizację imprez o charakterze masowym (rajdy: górskie, piesze, kolarskie, narciarskie) dla mieszkańców i młodzieży powiatu mikołowskiego, propagując zdrowy styl spędzania wolnego czasu. W latach 1973- 1988 był członkiem, a od 1988 r. do 1992 r. Prezesem Zarządu znanego na Śląsku oddziałowego Klubu Narciarskiego „Szreń”. Współorganizował wiele imprez narciarskich dla amatorów w konkurencjach alpejskich. W roku 1988 wprowadził klub do struktur Śląskiego Związku Narciarskiego i tam aktywnie nadal działa, współorganizując zawody narciarskie na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jest licencjonowanym sędzią Polskiego Związku Narciarskiego w stopniu międzynarodowym.

Dzięki jego osobistemu wysiłkowi i umiejętnościom organizatorskim oddział mikołowski PTTK przetrwał trudny okres dekady lat dziewięćdziesiątych i utrzymał własny zabytkowy budynek w centrum miasta. Ostatnio wyremontowany z inicjatywy i pod osobistym nadzorem kolegi Wacława.

Jego dobre stosunki z władzami lokalnymi przyczyniają się do wzajemnej twórczej współpracy, dzięki czemu Oddział jest w mieście i powiecie widoczny i przez władze samorządowe ceniony. Dowodem tego między innymi jest wyróżnienie kolegi Wacława w 2008 r. za działalność na rzecz Mikołowa w ramach konkursu Mikołowianin Roku 2007.

Wacław Ciupidro był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką „Zasłużony dla Energetyki”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Górnictwa”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”, Katowicką Odznaką Honorową, Odznaką „Zasłużony dla Polskiego Związku Narciarskiego”, wpisem do Księgi „Zasłużeni Działacze PTTK Województwa Śląskiego”.

Wacław Ciupidro był wybitnym działaczem krajoznawczo- turystycznym województwa śląskiego. Zmarł 19.06.2016 r. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 23.06.2016 r. o godz. 12:00 w Kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Zbawiciela w Mikołowie. Członkowie Oddziału PTTK w Mikołowie składają kol. Wacławowi podziękowania za całokształt działalności.

| © 2024: PTTK Mikołów |