Władze oddziału

1. Jakub Żur – Prezes
2. Krzysztof Adler – Wiceprezes
3. Wiesław Malarz – Wiceprezes
4. Jerzy Dudek – Skarbnik
5. Agnieszka Jaromin – Sekretarz
6. Mariusz Wierzgoń – Członek
7. Andrzej Rygulski – Członek
8. Adam Jaromin – Członek
9. Grzegorz Twardoch – Członek

1. Czesław Wyrobek – Przewodniczący
2. Eugenia Duda – Zastępca Przewodniczącego
3. Magdalena Wywioł – Sekretarz
4. Alojzy Sobczak – Członek
5. Krzysztof Skupnik – Członek

1. Teresa Kalinka – Przewodniczący
2. Krystian Ksiondz – Członek
3. Dudek Irena – Członek
4. Gabriel Sroka – Członek
5. Tadeusz Rygulski – Członek

 

| © 2021: PTTK Mikołów |