Jak się zapisać?

Jeśli chcesz zostać członkiem PTTK powinieneś:

 1. zgłosić się do siedziby naszego oddziału na ul. Krakowską 2,
 2. wypełnić deklarację członkowską w 2 egzemplarzach. Deklaracja do wypełnienia dostępna po kliknięciu: Deklaracja
 3. Wymagane dane to: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr PESEL, nr kontaktowy
 4. dołączyć 1 zdjęcie o wymiarach 3×4 cm.,
 5. opłacić wpisowe w kwocie:
  • 21 zł – dla osób opłacających składkę normalną (kwota zawiera opłatę za legitymację),
  • 12 zł – dla osób opłacających składkę ulgową (kwota zawiera opłatę za legitymację),
  • 9 zł – dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej

        6. opłacić roczną składkę członkowską (2024 r.):

  • 84 zł – składka normalna,
  • 57 zł – składka ulgowa.
  • 39 zł – składka ulgowa młodzieżowa.

Dokumenty możesz złożyć w biurze PTTK od pn-pt. od 9-17 i od razu otrzymasz legitymację.

Uprawnieni do opłacania składki ulgowej są:

 1. rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna)
 2. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
 3. emeryci, renciści i inwalidzi,
 4. bezrobotni
 5. osoby pobierające świadczenia przedemerytalne

Uprawnieni do opłacania składki ulgowej młodzieżowej są:

 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK (SKKT-PTTK),
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i studenci do ukończenia 26 roku życia,

Zwolnieni z opłacenia składki są:

 1. Członkowie Honorowi PTTK,
 2. dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych
 3. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
 4. dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku..

 

Informacje o ubezpieczeniu członków w PTTK

| © 2024: PTTK Mikołów |