Jak się zapisać?

Jeśli chcesz zostać członkiem PTTK powinieneś:

 1. zgłosić się do siedziby naszego oddziału na ul. Krakowską 2,
 2. wypełnić deklarację członkowską w 2 egzemplarzach. Deklaracja do wypełnienia dostępna po kliknięciu:Deklaracja
 3. Wymagane dane to: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, nr PESEL,
 4. dołączyć 1 zdjęcie o wymiarach 3×4 cm.,
 5. opłacić wpisowe w kwocie:
  • 20 zł – dla osób opłacających składkę normalną (kwota zawiera opłatę za legitymację),
  • 10 zł – dla osób opłacających składkę ulgową (kwota zawiera opłatę za legitymację),
 1. opłacić roczną składkę członkowską:
  • 65 zł – składka normalna,
  • 40 zł – składka ulgowa.
  • 30 zł – składka ulgowa młodzieżowa.

Dokumenty możesz złożyć w biurze PTTK od pn-pt. od 9-17 i od razu otrzymasz legitymację.

Uprawnieni do opłacania składki ulgowej są:

 1. opiekunowie szkolnych kół PTTK (SKKT-PTTK),
 2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 3. młodzież szkolna i akademicka do ukończenia 26 roku życia,
 4. żołnierze niezawodowi,
 5. emeryci, renciści i inwalidzi,
 6. bezrobotni.

Zwolnieni z opłacenia składki są:

 1. Członkowie Honorowi PTTK,
 2. dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych oraz szkół specjalnych.

 

Informacje o ubezpieczeniu członków w PTTK

| © 2022: PTTK Mikołów |