Biblioteka

BIBLIOTEKA W ODDZIALE PTTK W MIKOŁOWIE

Oddziałowa Biblioteka od 1998 roku gromadzi i nieodpłatnie udostępnia zainteresowanym z całego regionu swoje zbiory książkowe, kartograficzne i archiwalne, dotyczące historii, przyrody i atrakcji turystycznych województwa śląskiego, kraju i zagranicy.

Aktualnie w zbiorach biblioteki znajduje się ponad 480 zinwentaryzowanych woluminów.

W Bibliotece zgromadzono następujące publikacje:
przewodniki turystyczne o Polsce i innych krajach,
opracowania metodyczne i szkoleniowe dotyczące turystyki i krajoznawstwa, przewodnictwa i pilotażu.

| © 2024: PTTK Mikołów |