Aktualności

Informacja dla członków Koła Terenowego

Z okazji jubileuszu Koła Terenowego, Zarząd Koła organizuje wycieczkę dla swoich członków w terminie 2-4.09.2022 r.

Koszt dla członków 220 zł. Osoby spoza Koła 370 zł.

Wszelkie informacje można uzyskać u Prezesa Koła – p. Bożeny Jaromin pod numerem telefonu: 604 917 238.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają członkowie z opłaconą składką za 2022 r. Osoby spoza Koła mogą wpisywać się na listę rezerwową i będą informowane bliżej terminu o możliwości uczestnictwa w wycieczce.

Ubezpieczenie dla członków PTTK

Przypominamy, że wszyscy członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską, objęci są ubezpieczeniem NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są:

1. następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego;

2. koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.

 

Więcej informacji na powyższy temat na naszej stronie w zakładce „Ubezpieczenie PTTK”

| © 2022: PTTK Mikołów |