Koło terenowe

INFORMACJE KOŁA TERENOWEGO
 

 

Informacje u Prezes Koła – kol. B. Jaromin 604-917-238

Zapisy i wpłaty w PTTK O/Mikołów Biurze Podróży


 

NOWE WŁADZE NA KADENCJĘ 2022 do 2026 r. KOŁA TERENOWEGO:

ZARZĄD KOŁA

– Prezes – Bożena Jaromin

– Vice prezes – Mariusz Dmetrecki

– Sekretarz – Aniela Sobczak

– Skarbnik – Eugenia Duda

– Członek – Irena Dudek

Delegaci na Zjazd Oddziału PTTK w Mikołowie

1. Dmetrecki Mariusz

2. Duda Eugenia

3. Dudek Irena

4. Jaromin Bożena

5. Malarz Wiesław

6. Sobczak Aniela

7. Sobczak Alojzy

8. Tarnowska Maria

9. Wyrobek Czesław

Ustępujący Zarząd Koła Terenowego proponuje program działania na następną kadencję – lata 2022 -2026:

1. Kontynuować tradycję organizowania imprez turystycznych dla członków Koła i sympatyków takich jak:

– rozpoczęcie sezonu turystycznego w górach,

– „Śledź”,

– „Andrzejki”,

– wycieczki jednodniowe,

– wycieczki kilkudniowe.

2. Spotkania Zarządu i Członków Koła w siedzibie Oddziału: 2-gą środę miesiąca godz. 15:00.

 

| © 2023: PTTK Mikołów |